Profil-türkisch

WeltTrends

Vizyon

Potsdam Universitesi ve Zachodni enstitüsünde çalışmalarda bulunan alman ve polonyalı bilimininsanları tarafından kurulan WeltTrends, 1993 senesinden itibaren uluslararası siyaset ve mukayeseli araştırmalar alanında yayın yapan bir dergidir. Partilerüstü ve kendi kendini fianse eden bir dergi olarak çalışan WeltTrends, 21. başlarından itibaren Alman dışpolitikasını inceleme altına almaktadır. Bir Alman-Polonya proesi olarak WeltTrends genişlemiş Avrupa kapsamında doğu komşularımızdaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bölgesel gelişmelerin yanısıra internet ve silahsızlanma gibi bir takım küresel fenomenler de WeltTrends in ilgi alanına giren konulardandır.
Almanca yayınyapan Dergi siyaset bilimi ve bölgesel araştırmalar alanlarında, dışpolitika konularına ilgi duyanlara, siyaset sahnesindeki kararalıcılara, yöneticilere, Medya’nın temsilcilerine, öğrenenlere ve öğretenlere hitap etmektedir. WeltTrends dünya çapındaki kütüphaneler tarafından takip edilmekte ve dergi her sayıda 1.500 adet basılmaktadır.

Baskılar

2008 senesinden itibaren WeltTrends iki aylık periyotlarla yayınlanmaktadır. Her sayı 144 sayfadan oluşmakta ve özel bir konuile çıkmaktadır. Son dönemlerde çıkan derginin bazı konu başlıkları aşağıdaki gibidir: İrandaki aktuel gelişmeler, NATO’nun kimlik problemi, Arupa’nın seçici sınırları ve Futbol Dünya Kupası öncesinde Güney Afrika. WeltBlick başlığı altında kısa makaleler kapsamında, yeni silahsızlanma konuları, Yeni Zellanda ve seçimler Taylanda veya Orta Amerika da şiddet olayları gibi aktüel konular işlenmektedir. Analiz bölümünde ise finans krizi veya zorunlu askerlik gibi derin konulara yer verilmektedir. Afganistan ve Alman dışpolitikası gibi forum konuları çekişmeli tartışma konuları için önemli bir platform olmuştur. Tüm bunlarn yanısıra otobiyografiler, yorumlar, kitap tanıtımları ve konferansraporları dergiye renk katmaktadır.

Editör ve Redaksiyon

WeltTrends dergisi Prof. Dr. Lutz Kleinwächter başkanlığında topluma faydalı bir dernek olarak kurulan WeltTrends derneği tarafından ve başkanı Dr. Michał Nowosielski olan Westinstut in Poznań başkanı işbirliğinde yanınlanmaktadır. Derginin yayına hazırlanma aşaması ise Potsdam Üniversitesi bünyesinde ki biliminsanları ve öğrenciler tarafından gerçekleşmektedir.

Şef Redaktör: Prof. Dr. Raimund Krämer
Vekil Şef Redaktör: Prof. Dr. Jochen Franzke

Yazışma adresi:

Redaktion WeltTrends
c/o Universität Potsdam Tel.: +49 (0) 331/977-4540
August-Bebel-Straße 89 Fax: +49 (0) 331/977-4696
14482 Potsdam E-Mail:
Germany

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert