Profil-tschechisch

WeltTrends

Profil časopisu

WeltTrends je časopis pro mezinárodní politiku a srovnávací studia, založený v roce 1993 německými a polskými vědeckými pracovníky Univerzity v Postupimi a Institutu Zachodni. Jako stranicky a politicky nezávislý a finančně samostatný časopis, věnují se WeltTrends výzvám, kterým musí čelit německá zahraniční politika na počátku 21. století. Jako německo-polský projekt analyzují v rámci rozšiřující se Evropy také vývoj v sousedních zemích směrem na východ. K tématům WeltTrendspatří globální jevy, jako jsou internet či odzbrojování, stejně jako politický vývoj v jednotlivých regionech světa. Časopis vychází v němčině a orientuje se na čtenáře se zájmem o zahraniční politiku, odpovědné představitele z oblasti politiky a státní správy, zástupce médií, vyučující i studenty mezinárodní politiky a teritoriálních studií. WeltTrends jsou zastoupeny v knihovnách po celém světě. Jejich náklad je 1.500 výtisků.

Formát jednotlivých čísel

Od roku 2008 vychází časopis dvakrát měsíčně. Každé číslo má 144 stran a je tematicky zaměřené. Témata nejnovějších čísel se orientovala na Irán, dále na krizi smyslu, jíž prochází NATO, selektivnost v pojetí hranic Evropy a na Jižní Afriku před mistrovstvím světa ve fotbale. V rubrice WeltBlick (Pohled na svět) byly publikovány kratší příspěvky, které se zabývají aktuálním vývojem a událostmi jako jsou nové kroky v oblasti odzbrojení, volby na Novém Zélandě a v Thajsku, nebo fenomén násilí ve Střední Americe. V části nazvané Analyse se vedly zásadní debaty např. o finanční krizi, nebo o tom, jakou budoucnost má branná povinnost. Rubrika Forum představuje platformu pro kontroverzní diskuse, jako např. o vývoji v Afghánistánu, nebo k otázkám německé zahraniční politiky. Jednotlivá čísla časopisu pak doplňují portréty významných osobností, komentáře, recenze a zprávy o konferencích.

Vydavatel a redakce

Časopis vydává obecně prospěšná společnost WeltTrends e. V. v Postupimi (předsedou společnosti je prof. Dr. Lutz Kleinwächter) a polský Institut Zachodni v Poznani (ředitel: Dr. Michał Nowosielski). Redakci a vydání časopisu zajišťují vědečtí pracovníci a studenti Univerzity v Postupimi.

Šéfredaktor: Prof. Dr. Raimund Krämer
Zástupce šéfredaktora: Prof. Dr. Jochen Franzke

Poštovní adresa

Redaktion WeltTrends
c/o Universität Potsdam Tel.: +49 (0) 331/977-4540
August-Bebel-Straße 89 Fax: +49 (0) 331/977-4696
14482 Potsdam E-Mail:
Germany

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert