Profil-polnisch
WeltTrends

Profil

WeltTrends jest czasopismem poświęconym stosunkom międzynarodowym oraz analizom porównawczym. Niezależne od partii politycznych i samodzielne finansowo WeltTrends debatuje na temat globalnych wyzwań pierwszych dekad 21. wieku. Jako projekt niemiecko-polski czasopismo kładzie szczególny nacisk na politykę Niemiec wobec ich wschodnich sąsiadów oraz na procesy zachodzące w Europie Środkowo-Wschodniej.
WeltTrends zajmuje się również zjawiskami zachodzącymi na kontynencie europejskim, w tym w Unii Europejskiej, podejmuje tematy z szerokiego spektrum problematyki międzynarodowej, m.in. sytuacji w regionie Azji i Pacyfiku, wojen cybernetycznych, kontroli zbrojeń i rozbrojenia.
Adresatem czasopisma są politycy, publicyści, wykładowcy stosunków międzynarodowych, studenci oraz inni odbiorcy zainteresowani polityką międzynarodową. Ukazujący się w nakładzie około półtora tysiąca egzemplarzy niemieckojęzyczny „WeltTrends” jest dostępny w bibliotekach na całym świecie.

Edycje

Czasopismo WeltTrends założyli w 1993 r. fundatorzy: Erhard Crome, Jochen Franzke, Bogdan Koszel, Raimund Krämer, Claus Montag, Andrzej Sakson, Lutz Schrader oraz Wolfram Wallraf.
Od 1993 do 2007 r. WeltTrends był wydawany jako kwartalnik akademicki, od 2008 do 2014 r. – jako dwumiesięcznik, zaś od marca 2015 r. czasopismo ukazuje się raz w miesiącu pod nazwą: WeltTrends. Das außenpolitische Journal. Objętość numeru wynosi 72 strony, czasopismo jest drukowane w kolorze.
WeltTrends regularnie publikuje komentarze polityków i ekspertów z różnych krajów zajmujących się stosunkami międzynarodowymi. W rubryce „Temat” w każdym numerze przedstawiane jest jedno – opisywane z różnych perspektyw – zagadnienie, często uzupełniane wywiadami, mapami i wykresami. W rubryce „Forum” prezentowane są dyskusje na budzące kontrowersje tematy, a w rubryce „Spojrzenie na świat” zamieszczane są krótsze artykuły dotyczące bieżących zagadnień politycznych w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach. Dzięki połączeniu naukowej wiedzy i dziennikarskiego języka publikowane w WeltTrends teksty są wnikliwe i dogłębne, a zarazem przystępne i ciekawe.


Adres

WeltTrends
MedienHaus Babelsberg Tel.: +49 331 / 721 20 35
August-Bebel-Str. 26-52 Fax: +49 331 / 721 20 36
14482 Potsdam E-Mail:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert